Rizika liposukce: healthandbeauty.cz

RIZIKA LIPOSUKCE - NA CO SI DÁT POZOR?

Patří mezi nejvyhledávanější zákroky v oblasti plastické chirurgie. Dokáže rychle zbavit přebytečného tuku, pomáhá vymodelovat postavu, a navíc je už v mnoha případech bezbolestná a bez nutnosti dlouhé rekonvalescence. Podobně jako další zákroky s sebou ale nese určitá rizika. Jaká to jsou?

rizika liposukceCo je liposukce?

Jedná se o zákrok, jehož cílem je odstranění nadbytečného tuku v problémových partiích těla. Nejčastěji se provádí na břiše, stehnech, bocích a hýždích.

Rizika v průběhu operace

 1. Reakce na anestezii

Kromě rizika samotné operace je potřeba myslet i na riziko anestezie, a to zejména té celkové, která je zátěží pro organismus. Proto se provádějí podrobná předoperační vyšetření. Vyskytnout se může i toxické působení
lokálního anestetika, užívaného hojně např. při tumescentní liposukci.

 2. Nadměrné nebo nedostatečné odsátí tuku

Cílem liposukce není odstranění maximálního množství tuku, ale dosažení optimálních proporcí. Odsátí přílišného množství vede k nepřirozenému, neatraktivnímu vzhledu, na těle mohou vznikat propadliny a hrboly. Udělat korekci takového zákroku lze nejdříve za 6 měsíců po nepovedené operaci, a to plošnou redukcí okolní podkožní tukové vrstvy. Nedostatečné odsátí vzniká obvykle malou zkušeností operatéra. To lze vyřešit dodatkovou liposukcí.

3. Srdeční selhávání z přetížení podanými tekutinami

U mnoha liposukčních metod se používá roztok vstřikovaný do podkožního tuku za účelem vyplnění a roztažení tohoto prostoru a narušení tukových lalůčků. Uvádí se, že až 70 % tohoto roztoku se vstřebá do krevního oběhu a zvyšuje tak srdeční zátěž. Toto riziko je obecně nejvyšší u tumescentní metody. U rozsáhlých liposukcí je nutné monitorovat srdeční činnost.

 4. Poranění břišní stěny či střeva

Při správném výběru chirurga je riziko proniknutí kanyly do břišní dutiny prakticky nulové. Je však nutné pečlivé předoperační vyšetření k vyloučení přítomnosti kýly v odsávané oblasti. Při nepoznané kýle by naopak bylo riziko poranění střeva velmi vysoké.

rizika liposukceRizika po operaci

1. Žilní trombóza

Jedním z možných rizik je výskyt krevní sraženiny. Ta postupně cestuje do plic, kde ucpává plicní tepnu nebo její větve a zabraňuje tak okysličování krve. Je nejčastější příčinou smrti po liposukci. Projevuje se bolestí na hrudi, zrychleným a ztíženým dýcháním, poklesem tlaku a zrychlením tepu.

 2. Tuková embolie

Při liposukci se tuk drtí kanylou a následně se odsává z těla ven. Pokud se uvolněný tuk dostane do porušené cévy, dochází k tukové embolii. Odtud může dál putovat do plic a mozku a může způsobit i smrt.

3. Volná kůže

Po operaci může v některých případech zůstat pacientovi volná kůže. Nošením kompresivního oblečení, cvičením a kosmetickou péčí lze tuto kůži zpevnit. Pokud se tak nestane, je nutná operace k odstranění přebytečné kůže.

Faktory komplikací:

  • Hypotermie – prochladnutí organismu při dlouhodobé anestezii
  • Alergická reakce
  • Pomalé či špatné hojení organismu
  • Vznik tzv. hypertrofických jizev, jsou zbytnělé, vyvýšené, nápadnější
  • Špatný výběr operatéra (nezkušenost, technická chyba)
  • Odlišné představy klienta a operatéra
  • Nedodržení před- a pooperačních instrukcí

Už při první konzultaci by vám lékař měl popsat všechna rizika a omezení, která liposukce obnáší.

K běžným nežádoucím účinkům po liposukci patří bolestivost, otoky a modřiny v ošetřovaných oblastech. Výjimečně hrozí i riziko lokalizovaného zánětu při nedodržování zásad sterility.

rizika liposukce2 otázky pro...

MUDr. Martin Molitor, Ph.D. Primář plastické chirurgie kliniky YES VISAGE

Jaké je nejčastější riziko, které u liposukcí vzniká?
„Klasická liposukce je chirurgický výkon jako každý jiný a přináší s sebou všechna rizika, která u operace mohou vzniknout. Pokud ale budeme mluvit o liposukci specificky, pak charakteristickým rizikem pro ni je možnost vzniku nerovností v místě výkonu. Příčinou může být nedostatečná pečlivost při výkonu na straně chirurga, ale i nedodržování pooperačního režimu na straně pacienta. Někdy i obojí. Bohužel i při splnění všech požadavků na obou stranách k tomu může dojít. Tyto nerovnosti lze často korigovat, někdy je to ale velmi obtížné.“

Jedním z rizik je i necitlivost kůže, která může nastat při nešetrném způsobu provedení. Čím je zapříčiněna?  
„Čím důkladnější liposukce je, respektive pokud se snažíme odstranit co nejvíce tuku, tím větší je pravděpodobnost změny citlivosti. Pokud je klasická liposukce doplněna ještě o některou potencující metodu, jako například laser, ultrazvuk či radiofrekvenci, pak jsou změny citlivosti ještě výraznější. Příčinou tohoto jevu je to, že čití kůže je zajišťováno množstvím jemných nervů, které probíhají v podkožním tuku. V průběhu liposukce se odstraňuje tuková tkáň i kolem těchto nervů a ty jsou výkonem poškozeny, lépe řečeno podrážděny. Toto podráždění se může projevovat různými změnami citlivosti, od jejího snížení přes nepříjemné pocity mravenčení, pálení, svědění až po nepříjemně intenzivní až bolestivý vjem při doteku. Důležité ale je, že tyto pocity jsou ve většině případů přechodné a do několika dnů až týdnů vymizí. Jenom ojediněle se stává, že se při liposukci přeruší větší nerv.“

Sdílet na sociálních sítích:

Mohlo by Vás zajímat